TELEPLEX INFORMATIC SYSTEM CO.,LTD.

บริษัท เทเลเพล็กซ์ อินฟอร์เมติค ซิสเต็ม จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 จากทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ กว่า 20 ปี ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับตู้สาขาโทรศัพท์ของเอ็นอีซี ประเทศไทย แบบครบวงจร การันตีคุณภาพสินค้าด้วยแบรนด์เอ็นอีซี (NEC) ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และคุณภาพการให้บริการด้วยประกาศนียบัตรจากเอ็นอีซี Authorized Dealer ในปี 1990 และได้รับ Certificate of Authorized Dealer of NEC's distinguished partner ในปี 2002 โดยได้รับการดูแลและบริหารงานจากวิศกรซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสารโดยตรง และด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 1,000 รายทั่วประเทศ การันตีศักยภาพทั้งในด้านสินค้า รวมถึงการบริการที่ดีเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ปรัชญาในการทำงานของทีมงาน เทเลเพล็กซ์

ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Dealer 1990 จาก NEC(ประเทศไทย)

NEC Certified

ได้รับแต่งตั้งเป็น NEC's distinguished partner 2002 จาก NEC(ประเทศไทย)

NEC Certified

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

NEC Certified